stip-nijmegen-siteIn BUUR kun je op donderdagmiddag terecht bij de Stedelijk Informatie Punt voor informatie en advies. In de BUURStip kun je allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. Je kunt er ook informatie krijgen over activiteiten en cursussen in de wijk. Het is een plek voor ontmoeting en verbinding. Je kunt er komen met ideeën voor de buurt, aanbieden om vrijwilligerswerk te doen of buurtgenoten ergens mee te helpen.

 

swtIn BUUR kun je op donderdagmiddag ook terecht bij het Sociaal Wijkteam (SWT). In het SWT werken mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente samen, zoals de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, opbouwwerker en ouderenadviseur. Heb je een hulpvraag? Dan plannen zij een of meerdere (keukentafel)gesprekken met je in en stellen ze samen met jou een plan op waarin staat wat je zelf kunt doen, waar bekenden of vrijwilligers kunnen bijspringen, en of professionele hulp nodig is. De medewerkers van het Sociaal Wijkteam kunnen je, als dat nodig is, helpen om zorg of hulp(middelen) te regelen.

 

Vanuit BUUR organiseren wij diverse sociale programma’s en activiteiten. Dit doen we niet alleen, maar altijd samen met onze partners (Eetcafé BUUR, STIP, Sociaal Wijkteam) en de organisaties en mensen om ons heen. Altijd zijn we op zoek naar leuke ideeën voor programma’s en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en het geluk van de bewoners in Brakkenstein. Zo denken we momenteel mee over een beweegparcours voor senioren in de wijk, waarin onze BUURtuin een rol zal gaan spelen. We blijven doorgaan met onze bekende wijkproeverijen en willen in de toekomst ook lezingen, kleinschalige optredens en andere leuke activiteiten organiseren. Heb je zelf een leuk idee voor de wijk en wil je dat wij meedenken/meedoen? Je kunt je ideeën delen op donderdagmiddag met één van de medewerkers van de STIP of neem contact op met ons via onze mail of telefoon.